K vernisáži v Galerii-D 2013, RNDr. Jitka Čermáková

Výstava obrazů Veronika Švédová, galerie D, Brno 2013

Dovolte mě nyní několik postřehů k brněnské malířce, kterou vystavuje naše galerie již několik let a jejíž tvorba mne již na začátku oslnila a okouzlila.

S přibývajícími díly, která si velmi brzy našla vynikající postavení v naší galerii jsem si začala klást otázku :

„Odkud přicházejí ženy, které ztvárňuje na svých obrazech Veronika Švédová?“   A kde bere inspirace k tak mnohotvárnému pojetí svých postav?  Z našeho světa tyto bytosti zcela určitě nepocházejí.  Jsou představitelkami mýtů, personifikací přírodních jevů a někdy i bytostmi z pohádek. A tento náš svět mají za úkol obohatit. Veronika to tak cítí. Jedná tak na základě své intuice a z hloubky svého nitra.

Dnešní doba nutí ženy k emancipaci a nezávislosti a tato umělkyně do této doby patří. Přesto dokáže odstranit bariéru přehnané emancipace na základě svého hlubokého cítění a vrozené inteligence.  Obrazy, které vytváří jsou zcela určitě příspěvkem k  obohacení  naší těžce zkoušené, technokratické doby.

Veronika kráčí ve stopách své maminky a renomované umělkyně, paní Heleny Švédové, která spolupracuje s naší galerií již od jejího založení, tedy celých 23 let. Do jejího díla začaly postupně pronikat filozofické prvky a každý její obraz  se tak stal zcela originálním  a neopakovatelným. I ona je malířkou dívčích portrétů a postav, tvořených ve stylu určité manýry, kde není důležité dodržování přesných proporcí lidského těla, tak, jako to káže tvrdý realismus.  Zde vidíme určitou analogii s malířem Janem Zrzavým. Spočívá ve vyzvedávání rysů ženskosti pomocí nádherné ladnosti křivek.

Dílo Jana Zrzavého se promítá i do tvorby Veroniky. Jeho hladké zaoblené tahy štětcem lze velmi dobře vystopovat . Někdy nalézáme také určité souznění s tvorbou Paula Gaugina, a to ve velmi jasných a šťavnatých  barvách a  barevných přechodech. Barevné vidění a cítění malířky je vynikající.

Z tvorby Veroniky Švédové vyplývá bezesporu její dobré a kvalitní umělecké vzdělání. Je to zřejmé jak z kresby, tak i z kompozice a barevnosti jejich děl. Dynamický prvek drapérií, jako součástí ošacení  jejich postav je doslova virtuózní a zcela zjevně čerpá z antiky.

RNDR. Jitka Čermáková